ویدئوهای  آموزشیسپریتور گذاری بند گذاری و براکت گذاری جلسات اول درمان ارتودنسی

آزردگی مخاط لب و گونه توسط براکتها و نحوه مواجهه با آن

نحوه مسواک زدن صحیح در افراد تحت درمان ارتودنسی

استفاده از مینی اسکرو در ارتودنسی

نحوه خارج کردن دندان نیش نهفته با نیروی ارتودنسی

اثر مکیدن انگشت بر موقعیت دندانها

نحوه استفاده از الاستیک در درمانهای ارتودنسی

نحوه استفاده از نخ دندان در درمان ارتودنسی
Themetf